steps
Reģistrējies
Lai varētu saņemt aizdevumu, Tev ir jāreģistrējas
Piesaki aizdevumu
Piesaki aizdevumu internetā
Saņem naudu
Nauda tiks pārskaitīta uz Tavu norādīto bankas kontu
Aizdevuma pieteikumus pieņem 24 h diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Naudas pārskaitījumi tiek veikti:

Darba dienās

no 9:00 līdz 20:00

Brīvdienās un svētku dienās

no 11:00 līdz 16:00

Klientu apkalpošanas tālrunis: +371 25442220                     
Skype:
finanza.lv